Pompy ciepła jako źródło ciepła w domu

Pompy ciepła jako źródło ciepła w domu - Pompa ciepła EnergoOptymal

Oferujemy montaż pomp ciepła na terenie Warszawy, Kalisza i okolic.


Pompa ciepła to urządzenie wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej. Zajmujemy się zarówno montażem jak i profesjonalnym serwisem pomp ciepła. 

Nasza firma pomoże ci dobrać najlepsze rozwiązania dla twojego domu, w zależności od potrzeb i możliwości otoczenia. 

Rodzaje pomp ciepła:

Pompa ciepła powietrzna.

Powietrzna pompa ciepła (źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz)

 • Pompa ciepła powietrze-powietrze (transportuje ciepło do wewnątrz)
 • Pompa ciepła powietrze-woda (transportuje ciepło do obiegu grzewczego i do zbiornika domowego z gorącą wodą)

Pompy powietrzno-powietrzne, które pobierają ciepło z powietrza zewnętrznego i transportują to ciepło do powietrza wewnętrznego (np. domu) są najtańszymi i najbardziej powszechnymi.

Pompy ciepła powietrzno-wodne transportują pobrane ciepło z zewnątrz do obiegu grzewczego. Pompy te mogą również transportować ciepło do domowych zbiorników wody gorącej, a woda ta używana jest do zasilania kranów, pryszniców w budynku.

Powietrzne pompy ciepła są względnie proste i niedrogie w instalacji oraz historycznie są najpowszechniej stosowanymi typami pomp ciepła. 


Pompy ciepła gruntowe.

 • Gruntowe pompy ciepła (źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło)
  • Gruntowo-powietrzne pompy ciepła (transportują ciepło do wewnątrz)
  • Glebowo-powietrzne pompy ciepła (gleba jako źródło ciepła)
  • Skalno-powietrzne pompy ciepła (skała jako źródło ciepła)
  • Wodno-powietrzne pompy ciepła (zbiornik wodny jako źródło ciepła, np. wody podziemne, jezioro, rzeka)
 • Gruntowo-wodne pompy ciepła (transportują ciepło do obiegu grzewczego i domowego zbiornika wody gorącej)
  • Glebowo-wodne pompy ciepła (gleba jako źródło ciepła)
  • Skalno-wodne pompy ciepła (skała jako źródło ciepła)
  • Wodno-wodne pompy ciepła (zbiornik wodny jako źródło ciepła)

Gruntowe pompy ciepła, czasem nazywane „geotermalnymi pompami ciepła” mają większą efektywność niż powietrzne pompy ciepła specjalnie przy niższych temperaturach otoczenia.


Wodne pompy ciepła

Wodne pompy ciepła używają jako źródło ciepła wodę płynącą.

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:

 • elektryczne,
 • olejowe,
 • gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).

Dobór źródła zasilania ma nie tylko wpływ na ostateczną ekonomiczność i efektywność rozwiązania (zastosowanie silników gazowych pozwala na dalsze oszczędności dochodzące nawet do 50% w stosunku do tradycyjnych pomp ciepła), ale również na środowisko (LPG jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż np. olej opałowy).