Energo Optymal

Jakie są rodzaje klimatyzacji?

Urządzenia klimatyzacyjne dzieli się ze względu na budowę oraz rozwiązania montażowe. 

 

Ze względu na budowę klimatyzatory dzielimy na:

  • rozwiązania typu monoblock,
  • rozwiązania typu split,
  • rozwiązania typu multisplit.

Klimatyzator monoblokowy 

 

Jest urządzeniem składającym się z pojedynczej jednostki. Wewnątrz jednostki znajdują się: parownik, skraplacz, sprężarka oraz cała reszta oprzyrządowania. Pod względem zasady działania klimatyzator monoblokowy praktycznie w niczym nie różni się od klimatyzacji typu split. Jedyną różnicą jest sposób odprowadzenia gorącego powietrza, które – w zależności od modelu urządzenia oraz możliwości technicznych w obiekcie – odprowadza się odpowiednim przewodem umieszczonym w otworze okiennym, lub poprzez podłączenie bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.

Klimatyzatory split

Jest urządzeniem składającym dwóch elementów. Jednostki wewnętrznej (zwanej też parownikiem lub parowaczem) oraz jednostki zewnętrznej (nazywanej skraplaczem). 

Najważniejszymi zaletami tego rodzaju klimatyzatorów jest ich duża wydajność przy niewielkich rozmiarach a także cicha praca – co wynika z umiejscowienia najgłośniejszych elementów klimatyzatora – sprężarki oraz wentylatora – w jednostce zewnętrznej. 

Większość klimatyzatorów typu split to tzw. klimatyzatory ścienne, gdzie jednostka wewnętrzna zawieszana jest na ścianie, w odległości ok. 20-30 cm od sufitu. 

W ofercie niektórych producentów możemy znaleźć rozwiązania niestandardowe, np. klimatyzatory podsufitowe podobne wyglądem do ściennych, a różniące się od tych ostatnich możliwością montażu w bliskiej odległości od stropu

Klimatyzatory multisplit 

Systemy multisplit różnią się od „splitów” tym, że do jednej jednostki zewnętrznej podłączonych jest kilka jednostek wewnętrznych, co umożliwia zastosowanie jednego systemu do kilku pomieszczeń (względnie do jednego dużego pomieszczenia) a zarazem indywidualną regulację parametrów powietrza w poszczególnych pomieszczeniach (odrębnie dla każdej jednostki wewnętrznej).

Jakie są rodzaje klimatyzacji? – podział ze względu na montaż

Klimatyzatory przenośne

To klimatyzatory jednoczęściowe, w których zarówno skraplacz jak i parowacz umieszczone są w jednej obudowie. Głównymi zaletami tego rodzaju klimatyzatorów jest brak potrzeby specjalistycznego montażu oraz łatwe przemieszczanie urządzenia

Klimatyzatory kasetonowe

Zbliżone do konstrukcji typu multisplit, z tą różnicą, że jednostki wewnętrzne montowane są w konstrukcji sufitu podwieszanego. Z tego względu klimatyzatory kasetonowe stosowane są najczęściej w biurach. 

Klimatyzatory kanałowe

Klimatyzatory kanałowe zapewniają dokładne i równomierne klimatyzowanie kilku pomieszczeń. Z jednego urządzenia powietrze jest rozprowadzane jednocześnie do kilku pomieszczeń za pomocą kanałów. Cechą tego rodzaju klimatyzatorów jest utrzymywanie jednakowych parametrów powietrza we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach bez potrzeby indywidualnego sterowania pracą klimatyzatora w każdym pomieszczeniu.

 

Wierzymy że ten artykuł wyjaśnił ci jakie są rodzaje klimatyzacji oraz która z nich będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem.

 

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami – z chęcią na wszystkie odpowiemy.

Pamiętaj iż możesz u nas zamówić kompletną usługę wraz z montażem wszystkich urządzeń.